Преглед на тагирани дописи 'plik startowy'

 Dodanie pliku intro - Uruchamianego przed strumieniem

W systemie istnieje możliwość zdefiniowania pliku startowego, tak zwanego "intro", które będzie...