Dostęp do SSH poprzez Panel DirectAdmin

W wyższych pakietach w Hosterion.PL istnieje możliwość zalogowania się do serwera za pomocą protokołu SSH i praca w konsoli.

Logowanie do serwerów Hosterion.PL odbywa się tylko za pomocą klucza SSH. Na żadnym node nie jest aktywne logowanie się za pomocą hasła. Jest to podytkowane względami bezpieczeństwa i nie będzie zmienione.

Jeżeli w naszym pakiecie jest zawarty dostęp do SSH to będzie widoczna opcja "Klucze SSH" w głównym panelu.

Po wybraniu opcji pokaże się nam okienko Kluczy. Przechodzimy do zakładki "Klucze autoryzujące".

Po przejściu na zakładkę kluczy autoryzujących klikamy "Wklej klucz".

Tu wklejamy swój klucz SSH i klikamy na przycisk "Utwórz".

Jeżeli wszystko wykonaliśmy poprawnie to po kilku chwilach dostęp do SSH zostanie aktywowany na serwerze.

Nie wiesz jak wygenerować klucz SSH? Zajrzyj do naszego poradnika - Jak utworzyć klucz SSH?

  • logowanie ssh, dostęp ssh
  • 0 Пользователи нашли это полезным
Помог ли вам данный ответ?

Связанные статьи

Wyświetlanie wszystkich opcji w DirectAdmin

Domyślnie DirectAdmin pokazuje opcje konfiguracyjne w formacie skondensowanym. Aby pokazać...

Zmiana języka angielskiego na polski w DirectAdmin

Jeżeli chcemy zmienić domyślny język w DirectAdmin z angielskiego na polski, mżemy wybrać go już...

Dodanie domeny do panelu DirectAdmin

Aby dodać domenę do panelu DirectAdmin i tym samym włączyć jej obsługę przez systemy Hosterion.PL...

Zmiana wersji PHP w panelu DirectAdmin

W systemie Hosterion.PL mamy do dyspozycji wiele wersji PHP. Od wrsji 5.6 do wersji 7.4 czyli...

Sprawdzenie wersji PHP na stronie w DirectAdmin

Aby sprawdzić czy po zmianie w panelu mamy odpowiednią wersję PHP załadowaną na stronie możemy...